Animationer og
illustrationer der
skaber værdi!

Dine animationer og illustrationer bør afspejle din virksomheds visuelle identitet.

2D og 3D Animationer og illustrationer skal bære din visuelle profil – ligesom dit visitkort.

De er værdifulde når de løfter virksomheden identitet, tydeliggøre dit budskab og fastholde dine modtagere. Der er mange muligheder og overvejelser i valget af animationer og illustrationer, men hvilken løsning skal du vælge og hvordan bruger du dit budget bedst?
På denne side finder du råd og vejledning når du skal købe animationer og illustrationer.

Har du brug for en animation eller illustration?

Animationer – gode overvejelser før du køber

2D og 3D animationer

Hvad koster min animation

Det vil du som kunde gerne vide, og det vil jeg som leverandør altid gerne give dig et tilbud på. “One size fits all” er sjældent et udtryk som kan bruges når du skal have produceret animationer.

Din virksomheds fortælling er unik og animationen skal afspejle dig og dit firma i det grafiske udtryk og i fortællingen. Når din fortælling er på plads kan produktionen af en animation groft deles op i to faser. Første fase er produktion af grafisk materiale. Fase 2 er selve animationen af materialet. Disse to faser er typisk to lige store poster i budgettet.

I punkterne der følger herunder, kan du læse nogle gode overvejelser, som du bør gøre dig, før du beslutter at købe en animation. De vil klæde dig på til at søge tilbud på din næste animation, og sikre dig at dit køb skaber værdi for dig og dit firma.

Animationer – hvem er modtageren?

Det er for eksempel vigtigt for valget af den grafiske stile og stilen der benyttes i bevægelsen (animation).

Spørg dig selv “hvad er modtagerens motivation for at se mine animationer”? Motivationen kan groft deles op i “kan se din animation” eller “skal se din animation“.

Det kan du læse mere om her.

Er budskabet i animationen “let” eller “tungt”?

Et let og underholdende budskab fastholder nemmere din modtager.

Generelt kan det siges, at jo mere arbejde der er lagt i en underholdende fortælling, desto mere simple grafisk løsning kan der vælges i dine animationer.

Hvis budskabet på den anden side er mere kompliceret, så er det her der skal arbejdes med det visuelle og tempoet i dine 2D og 3D animationer.

2D og 3D animationer og illustrationer

Hvad er den gode historie i mit budskab?

Find frem til kernen i din animationsfilm, og undgå en farvelade af flere budskaber.

Det er godt at skrive ideer og tanker ned for derefter at skrælle af indtil kærnen står tilbage.

Det kan give mig som animator en mulighed for et indblik i din proces. Men det giver også dig muligheden for at vælge den rette person til at skrive historien til animationen.

Måske er det dig eller en ansat som har disse kompetencer? Eller måske skal der trækkes på en professionel tredjepart?

Animation – længde, infomængde og platform.

Det er generelt bedre at få lavet flere korte 2D og 3D animationer med et budskab i hver, end en samlet animation med alle dine budskaber. Længden af dine animationer afhænger også af hvilken platform de skal vises på.

Arbejdes der med sociale medier er følgende længder gode at læne sig op af:

Arbejdes der med sociale medier er følgende længder gode at læne sig op af:
Instagram – lige under 30 sekunder
Facebook – 1 minut
YouTube – under 2 minutter

Illustrationer – gode overvejelser før du køber

Hvilke følelser vil du vække i modtageren?

Det er generelt bedre at få lavet flere korte animationer med et budskab i hver, end en samlet animation med alle dine budskaber. Længden af dine animationer afhænger også af hvilken platform de skal vises på.

Illustrationer 2D og 3D

Antal illustrationer og flere vinkler.

Dette er vigtigt for at der fra starten af kan vælges den bedste løsning i forhold til økonomi.

Det kan være mere tidskrævende at lave 3D illustrationer, men hvis objekter i illustrationen skal gengives flere gange og fra forskellige vinkler, så er 3D et godt og økonomisk valg.

At kende til antallet, kan også give overvejelser om hvor der kan arbejdes generisk med illustrationerne. Igen betyder dette en bedre pris.

Informationsniveauet i din illustration.

Her handler det om at vælge de værktøjer og grafiske stile, som løser opgaven bedst.

Skal dine illustrationer for eksempel være farverig og fangende, eller skal der være fokus på et højt teknisk informationsniveau i et let overskueligt grafisk univers.

Slut medie – i trykken eller til web.

Dette er helt praktisk i forhold til dimension og antal pixels. Og så hjælper det til at planlægge kompositionen af dine illustrationer.

Illustartioner

Skal din illustration stå alene eller i sammenhæng med tekst?

Hvis din illustration for eksempel skal kunne bruges som en reklame på sociale medier eller en trykt poster, så skal dit logo og en tekst sikkert også indgå. Det skal derfor tænkes med i den endelig komposition af din illustration.